HISTORIAS DE PROTOCOLO DE VOLTA Ó COLE. ENTRADA

No momento de entrada á aula ou nocaso de cambio de aula dedicáranse uns minutos á desifección d

ONDE ESTA O PLAN B PARA O CURSO 20-21

E onde temos o plan B ?

VENDA DE MATERIAL ESCOLAR POR PARTE DAS ANPAS

Como todas sabedes, á parte de que actividade   de venda de material, non ten nada que ver co obxectivo e funcións das ANPA, iso ten as seguintes consecuencias fiscais:
- A ANPA pasaría a ser suxeito pasivo do IVE (consulta tributaria 0181-05: Estarán suxeitas e non exentas do imposto as actividades realizadas pola Asociación consultante de venda de libros de texto, venda de chandals y batas, ao non lles ser de aplicación as exencións previstas na Lei del Impuesto) , co que iso implica aos efectivos de levar libros, presentar declaracións trimestrais, liqui

HISTORIAS DE PROTOCOLO DE VOLTA Ó COLE. DISTANCIA

Canto é 1,5 metros entre dúas persoas? digámoslle seriamente a unha nena-o de primaria: "sepárate 1,5 metros do resto da xente que te arrodea, logo na aula xa só ten que ser un metro, agás de que a aula sexa de ximnasia que volve a ser metro e medio, e no autobús non te preocupes que só tes que sentar onde che cadre e podes xuntarte con quen queiras. Ah, no comedor e nas aulas tes que mirar para adiante sempre, nin aos lados nin atrás, nos corredores mira para onde queiras, e no autobús, por suposto, tanto ten como te poñas e como te movas".

ESIXIMOS UN PLAN ESPECIFICO PARA O RURAL

Na Confederación Anpas Galegas estamos preocupadas pola situación de incerteza que se deriva da falla de datos sobre a organización do curso que ven, e preocúpanos moi especialmente todo o que se refire aos centros educativos rurais, sobre todo nos que xa viñan dunha situación precaria .

DIÑEIRO QUE A CONSELLERIA A CONCERTADA

 
 
O partido popular, que está gobernando actualmente na Xunta de Galicia, pide que as comunidades autónomas
poidan destinar tamén aos centros educativos privados concertados, parte do diñeiro que o goberno
do Estado repartirá entre todas as CCAA para financiar intereses en educación no próximo curso
2020-2021.
O Ensino concertado é unha anomalía do sistema educativo español, que permite que parte dos fondos
públicos, os que recadamos cos impostos de todas, estea financiando centros educativos privados; coa

ENQUISA PARA COÑECER A ACTUALIDADE DO ENSINO NESTE CONFINAMENTO

xa coñecendo as instruccións do terceiro trimestre, as programacións e como imos a rematar o curso preparamos unha enquisa para ver e coñecer en que situación estamos.

CARTA A VALEDORA DO POBO

Prezada Valedora do Pobo
A Confederación ANPAS GALEGAS é unha organización sen ánimo de lucro que se crea no ano 2013
agluınando a diversas Federacións de ANPAS preexistentes coa intención de defender de xeito unitario e
cunha soa voz a nosa proposta sobre o Ensino Público Galego.
O Ensino que nós queremos e defendemos ten que ser público, gratuíto, democráıco, inclusivo, laico e galego;
pero sobre todo, por riba de todas as consideracións, ten que atender dun xeito equitaıvo a todo o alumnado
galego, mirando a toda a diversidade

INFORMACION SOBRE ELECCION DE DIRECTORES E DIRECTORAS

Distribuir contenido