SÁBADO 21 DE OUTUBRO: Coa educación por diante: teatro "PingüiSOS" no CEIP LUIS PIMENTEL de LUGO