REXEITAMOS A POLÍTICA DE PECHE DE CENTROS EDUCATIVOS E RECORTES DE PRAZAS DE PROFESORADO