MESAS DE TRABALLO

A Federacion celebrou durante os meses de Xaneiro e Febreiro unhas mesas de traballo nas tres zonas da provincia de Lugo: zona norte, zona centro e zona sur.

Destas reunions sairon unhas serie de problemas que existen nos centros da provincia de Lugo. Estas conclusions entregaronse a CONFAPA para poñelas en común coa problemática existente en toda Galicia e preparar un documento para entregar o CONSELLEIRO.

 

As conclusions que se chegaron na provincia foron: 

 

TRANSPORTE:

 • Conflicto existente coas direccions dos centros o non haber ningún responsable que se faga cargo dos nenos entre a chegada do autobús e a entrada nas aulas. Nalgun caso este tempo de espera pode superalos 15 minutos.
 • Coidadoras que non axudan o nenos a subir e baixar do autobús ou que van sentadas no asiento dianteiro a falar co conductor sen saber o que ocorre no autobús
 • Os nenos pequenos dice o director que os trasladen os grandes

 

COMEDORES

 • Privatizacion. Existe unha alta preocupación por parte dos pais ante  a política que esta a levar a Xunta de privatizar o servicio de comedor a través de empresa de catering, asi como o mal servicio que, nalguns casos, estas empresas prestan

 

 • Xestion APAS. Falta de axudas e pagos moi atrasados as APAS que xestionan directamente os comedores. Reivindicase que todolos comedores deberían ser xestionados directamente pola Xunta para asi poder levar a cabo a política que 
 • tanto “venden”, de conciliación laboral e familiar.

HORARIOS COLEXIOS

 • Moi criticado o horario que impuxo a Xunta nos meses de Xuño e Setembro polo transtorno que causa na vida familiar. Deberiase manter o mesmo horario durante todo o curso.
 • Criticase o estar condicionado nos horarios dos colexios o transporte escolar, parece que somos “escravos” dos transportistas poisa inda que toda a comunidade educativa estea a favor dun horario este non e posible se non da o visto bueno o transporte.

FALTA PT E AL

 • A creciente chegada de inmigrantes os colexios trae moitos problemas de integración nos centros pois a maioria deles carecen de persoal especializado (AL. PT) para dar apoio a estes alumnos con necesidades moi especificas

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

 • As direccions dos colexios poñen trabas as APAS para a utilización dos centros para realizar estas actividades, cando seria algo que non e traballo das APAS.

 

COLEXIOS CONCERTADOS

 • Criticase a tendencia da Xunta a dar maiores servicios os colexios concertados en decrimento dos públicos. Ponse como exemplo o reparto do proxecto Abalar

 

SEGURO DE R.C.

 • No CANTEL pagan seguro de RC a proposta do director 20€
 •