9 e 10 de marzo asociación SI HAI SAÍDA ·" TEÑO UNHA AMIGA QUE..." Charla/coloquio contra a violencia de xénero en VILALBA