SUBVENCIONS PARA AS ANPAS

   https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190529/AnuncioG0244-210519-0004_gl.html RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a financiar actividades de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero, financiadas en desenvolvemento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, para as asociacións de nais e pais do alumnado de centros educativos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento SI449B)

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190422/AnuncioG0425-090419-0003_gl.html  ORDE do 8 de abril de 2019 pola que se regula a oferta de prazas xuvenís dentro do programa Campaña de verán 2019 e se procede á súa convocatoria.

 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190520/AnuncioG0534-060519-0007_es.htmlEXTRACTO de la Orden de 3 de mayo de 2019 por la que se regula la participación en el fondo solidario de libros de texto y se convocan ayudas para adquirir libros de texto y material escolar destinadas al alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obligatoria y educación especial en centros docentes sostenidos con fondos públicos, para el curso escolar 2019/20 (código de procedImiento ED330B).