Lexislación Xeral:

 

 

https://www.anpasgalegas.gal/lexislacion/

 

orde%20pola%20que%20se%20regula%20o%20dereito%20a%20revisi%C3%B3n%20notas.pdf