Últimas noticias

 • Dende a Confederación ANPAS GALEGAS consideramos que a publicación da Resolución da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se retrasaba a celebración de eleccións para a renovación dos membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos o 22...

 • Dende a Federación  de Anpas de Lugo, FAPACEL como unha campaña común coa Confedración a que pertencemos, ANPAS GALEGAS iniciamos unha campaña de apoio nas redes á Anpa de Baamonde  que loita contra o peche do seu colexio.

  Denunciamos unha vez máis esta política de...

 • UT: A12009441
  Asunto: Solicitude vacinación FAPACEL
  Recibido nesta xefatura territorial da Consellería de Sanidade en Lugo o escrito no que
  solicita a vacinación urxente de todo o persoal de atención directa ao alumnado nos
  comedores escolares galegos, informamos que se...