HISTORIAS DE PROTOCOLO DE VOLTA Ó COLE. TEMPO DE RECREO

Dentro das medidas posibles a adoptar pola dirección do centro, atendendo a idades e peculiarida

HISTORIAS DE PROTOCOLO DE VOLTA Ó COLE. ALUMNOS QUIETOS

"Durante as clases en aulas nas que o alumnado se dispo

PORQUE QUEREMOS UNHA FORMACIÓN PRESENCIAL

Por que queremos unha formación igual, presencial ou virtual, para todo o alumnado galego

HISTORIAS DE PROTOCOLO DE VOLTA Ó COLE. VENTILACIÓN

Debe

INFORMACIÓN SOBRE REALIZACION ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Estimadas familias:

Dende a federación FAPACEL e ante esta situación de incerteza cara ao comezo do curso e co “Protocolo de adaptación ao contexto da COVID 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021”, queremos facer fincapé na nosa labor coma Anpas.

Segundo se recolle no,

  • Real Decreto 1533/1986, do 11 de Xullo no artigo 5:

Distribuir contenido